APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihlasovací formulár určený pre účastníkov

Vážené kolegyne, kolegovia, 

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

v Slovenskej republike Vás pozýva na

„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,

ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska  v dňoch  21.-22.6.2021

 

Editovateľná návratka ku konferencii APÚMS SR-jún 2021

 

Prihláška na konferenciu APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na Sneme a odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.06.2021 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s. /ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie. Účastnícky poplatok zahŕň

označuje povinné pole.

Partneri