Navigácia

Obsah

Prihláska na odbornú konferenciu - partneri

Potvrdzujeme svoju účasť na Odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-15.3.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Ubytovanie si hradí účastník sám na recepcii hotela. Cena za ubytovanie v dvojposteľovej izbe je 47 €/osoba/noc a pri obsadení jednou osobou 86 €/ osoba/noc.
Účastnícky poplatok za dni 14.-15.3. majú generálni partneri a hlavní partneri zabezpečené bezplatne v rozsahu zvolenej partnerskej hladiny.
Ostatní partneri a aj generálni a hlavní partneri pre prihlásené osoby nad rámec partnerských hladín uhrádzajú nasledovný konferenčný poplatok


Účastnícky poplatok bol poukázaný na účet APÚMS SR: 6929914001/5600 /SWIFT: KOMASK2X, IBAN: SK1956000000006929914001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a v informácii pre prijímateľa názov organ
calendar
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok