Navigácia

Obsah

Rozpočet APUMS

Rok 2017

ROZPOČET APUMS SR na rok 2017 Stiahnuté: 135x

Rok 2016

Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2016 Stiahnuté: 106x

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 123x

Rok 2015

Rozpočet APÚMS SR na rok 2015 - po sneme Stiahnuté: 137x

Rok 2014

Zmena rozpočtu 2014 - po schválení v rade Stiahnuté: 109x

Rozpočet 2014 po sneme Stiahnuté: 125x

Rok 2013

Rozpočet APUMS SR na rok 2013 Stiahnuté: 118x

Rozpočet na rok 2013 po zmene Stiahnuté: 125x

Rok 2012

Rozpočet APUMS SR na rok 2012 Stiahnuté: 172x

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 133x

Rok 2009

Rozpočet APUMS SR na rok 2009 Stiahnuté: 149x

I. zmena rozpočtu APUMS SR od 9.9.2009 Stiahnuté: 132x

Rok 2008

I.zmena rozpočtu APUMS na rok 2008 Stiahnuté: 140x

Rozpočet APUMS SR na rok 2008 Stiahnuté: 134x

Rok 2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 133x

Stránka

  • 1