Navigácia

Obsah

Rozpočet APUMS

Rok 2017

ROZPOČET APUMS SR na rok 2017 Stiahnuté: 102x

Rok 2016

Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2016 Stiahnuté: 79x

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 89x

Rok 2015

Rozpočet APÚMS SR na rok 2015 - po sneme Stiahnuté: 110x

Rok 2014

Zmena rozpočtu 2014 - po schválení v rade Stiahnuté: 79x

Rozpočet 2014 po sneme Stiahnuté: 83x

Rok 2013

Rozpočet APUMS SR na rok 2013 Stiahnuté: 78x

Rozpočet na rok 2013 po zmene Stiahnuté: 91x

Rok 2012

Rozpočet APUMS SR na rok 2012 Stiahnuté: 120x

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 101x

Rok 2009

Rozpočet APUMS SR na rok 2009 Stiahnuté: 108x

I. zmena rozpočtu APUMS SR od 9.9.2009 Stiahnuté: 104x

Rok 2008

I.zmena rozpočtu APUMS na rok 2008 Stiahnuté: 103x

Rozpočet APUMS SR na rok 2008 Stiahnuté: 103x

Rok 2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 98x

Stránka

  • 1