Navigácia

Obsah

Rozpočet APUMS

Rok 2017

ROZPOČET APUMS SR na rok 2017 Stiahnuté: 16x

Rok 2016

Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2016 Stiahnuté: 10x

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 12x

Rok 2015

Rozpočet APÚMS SR na rok 2015 - po sneme Stiahnuté: 44x

Rok 2014

Zmena rozpočtu 2014 - po schválení v rade Stiahnuté: 12x

Rozpočet 2014 po sneme Stiahnuté: 12x

Rok 2013

Rozpočet APUMS SR na rok 2013 Stiahnuté: 8x

Rozpočet na rok 2013 po zmene Stiahnuté: 29x

Rok 2012

Rozpočet APUMS SR na rok 2012 Stiahnuté: 38x

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 36x

Rok 2009

Rozpočet APUMS SR na rok 2009 Stiahnuté: 43x

I. zmena rozpočtu APUMS SR od 9.9.2009 Stiahnuté: 40x

Rok 2008

I.zmena rozpočtu APUMS na rok 2008 Stiahnuté: 37x

Rozpočet APUMS SR na rok 2008 Stiahnuté: 41x

Rok 2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 37x

Stránka

  • 1