Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 107
TÝŽDEŇ: 683
CELKOM: 6505

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


PF 2015 

APUMS

                    ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR

"Zosúladenie rodinného a pracovného života"EU

V dňoch 7.-10.10.2014 sa uskutočnila v poradí tretia tohtoročná konferencia APÚMS SR, ktorá bola súčasťou projektu Európa pre občanov.

Prvé dva dni sa konali v Ostrave a ďalšie dva dni v Podbánskom. Verejná časť konferencie v Ostrave ponúkla účastníkom najmä možnosť aktívne diskutovať v rámci workshopov na témy, ktoré korenšpondovali s obsahom projektu. Neverejná časť poskytla účastníkom formou prezentácií možnosť získať nové informácie o legislatíve, nových trendoch a službách zamerných na miestnu samosprávu. Fotogalériu z Ostravy nájdete tu: a z Podbanskeho tu:

 

APUMS

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení predstavitelia úradov miestnej samosprávy v SR, vážení občania SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou takmer 20 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

Je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán. Svoju činnosť riadi v zmysle stanov, ktoré naposledy boli upresnené a schválené na Sneme APÚMS v marci roku 2005.

Zásadnou zmenou v stanovách v súčasnom období je vytvorenie regionálnych sekcií (Bratislava, Západné Slovensko – Trnavský, Nitriansky, Trenčianský a Bratislavský kraj, Stredné Slovensko – Žilinský a Bansko - Bystrický kraj, Východné Slovensko – Košický a Prešovský kraj).

Hlavným cieľom uvedenej štrukturalizácie je možnosť užšej spolupráce jednotlivých oblastí v záujme možného konkrétnejšieho riešenia rozvojových problémov i ekonomickej a časovej efektívnosti činnosti.

Asociácia však napriek tejto štrukturalizácie je naďalej jednotnou organizáciou, s cieľom spoločne riešiť najmä otázky zákonného postavenia funkcie prednostov na mestských či obecných úradoch, byť partnerom ostatným združeniam a organizáciám pôsobiacich vo verejnej správe, ale najmä ZMOS, Unie miest Slovenska, AKE SR, Združenie HK SR i ďalším.

Pre tieto organizácie naša asociácia ponúka svoj odborný potenciál a pomoc pri riešení najdôležitejších úloh najmä v dnešnom období po prenose kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a po fiškálnej decentralizácii.
APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Je riadnym členom UDITE a ICMA. V poslednom období sa zameriavame predovšetkým na spoluprácu s podobnými združeniami v zahraničí, ale najmä v okolitých štátoch – Česká republika, Maďarsko i ďalšie, ktoré sa nachádzajú v obdobnej etape vývoja ako naša republika.

Otvorením tejto webovej stránky sledujeme cieľ, aby o našej činnosti mali čo najpodrobnejšie informácie predovšetkým predstavitelia samosprávy, mestské a obecné úrady i ďalšie záujmové združenia pôsobiace vo verejnej správe.

Som presvedčený, že zverejnením základných dokumentov prezentujúcich naša činnosť, zoznamu členov asociácie, informáciami z rokovaní rady asociácie, o činnosti regionálnych sekcií, o možnostiach vzdelávacích aktivít napomôžeme odbornému rastu vedúcich pracovníkov na mestských a obecných úradoch.


Vyslovujem presvedčenie, že po dlhodobých zámeroch webová stránka bude prínosom pre nás všetkých.